tisdag 17 april 2018

17 april

This April 17th we demand that the Peasants rights are guaranteed. Enough of FTAs, enough impunity

17 April 2018  Free Trade Agreements
(Sepultura, April 17th 2018) After two decades of Free Trade Agreements (FTA) advance in an attempt to recolonize and; 22 years after the de Eldorado dos Carajás massacre in Brazil, La Via Campesina denounces the accomplice impunity and calls to resist in an organized way, these treaties that try to take over of our natural resources and local markets, for the benefit of the transnational capital and of the agribusiness with the States as its silent concealer.
This April 17th International Day of Peasant´s Struggle, the organization members and allies of La Via Campesina organize hundreds of unified and decentralized actions in a global scale, for the right to land and water, against the Free Trade Agreement and against the criminalization of the social struggle saying: Enough FTA, enough impunity!
The FTAs are more than just commerce, they are integral agreements that forbid that structural reforms are made, strengthening the transnational corporations (International legally binding instrument on transnational corporations (TNCs) and other business enterprises with respect to human rights., the economic interests of the national elite and the governments; promoting their global objectives, commercializing water, the Land, and the seeds, going over life itself. The FTAs are done between two or more governments and are out of the World Trade Organization even though they are tools of neoliberal organization.
And this is how mistrust grows for the FTAs, the mobilization and resistance does also, today our organizations all around the world have organized countless actions to denounce the effects of FTAs on the peasants and the Food Sovereignty. The Via Campesina European Coordinator, ECVC, on this global action day demands the European Union: Free the peasants from Free Trade Agreements!
About the FTA that is being negotiated at this time between EU and Mercosur affirms that “these treaties are a fatal blow to us, small and medium farmers already in a situation of crisis. But also this treaty also generalizes social and environmental dumping: the expansion of the agroindustry in detriment of the peasant communities.”
On her behalf, the Latin-American Coordinator of Peasant Organizations (CLOC) la Via Campesina in latin America this April 17th calls to struggle againsts the impunity resisisting and building new alternatives in the territories demanding a popular agrarian reform that guarantees the sovereignty of the people.
Additionally in this action day The Global Action Coordinator Committee of the Via Campesina will gather in Korea, in this context, The International Forum about the impact of the FTA in agriculture organized by la Via Campesina southeast and East of Asia. This forum will give numerous examples on the impacts of FTAs, and in particular on the free trade agreement between the European Union and Indonesia currently being negotiated.
For Kim-Jeong-Yeol of the Korean Women Peasant Association “Even though WTO has failed in their multi-lateral agreement still functions as world police of the neoliberal Free Trade Agreement. And with the FTA the corporations and States are attempting against the peasantry. The WTO, WB, IMF never work for the peasants, for this reason we think they should disappear.
La Via Campesina this day also denounces the systematic violations of the peasants fundamental rights that could be alarming, in countries like Brazil, Paraguay, Honduras, Colombia among others thousands of peasants are murdered with total impunity. In Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, The Philippines and Pakistan, many violations of peasants’ rights also occur. These incidents tend to aggravate because of the FTAs that are exclusively to the service of the corporations and the capital. This is why in this context we demand a “Declaration of Peasants Rights and other persons to work in the countryside. “
Even though, the FTA strengthen the land and water grabbing, and destroy the local markets to put at risk the food sovereignty all together. And the effects are far wider and promote the privatization of public services as well. Like health services, medicine, telecommunications, energy, the water supply provisions, – among others- opening vast areas to foreign investment. In many cases the signatory governments are forced to reform their laws, with linked compromises to not step back: The protection of the investments forbids an agrarian reform, because it puts investment protection over national democratic decisions. Through such agreements, the companies strengthen their power to influence redaction of policies and regulations that can affect their associate countries.
Mobilize!
This April 17th join the different mobilizations united to struggle for a systematic change, defending the land, territories and food sovereignty for the people, saying: No to FTAs and global capitalism! No FTA benefits the working class, we must eradicate them not reform them”!
We feed our people and build movement to change world!
The report of VII Conference is now available on line here
Press contacts:
Nury Martínez – Fensuagro Colombia – La Vía Campesina South America – Spanish: +573107720098
Federico Pacheco – SOC España – La Vía Campesina Europe – French: +34690651046
Kim Jeong-Yeol – Korean Women Peasant Association– La Vía Campesina Asia – English: +821048117996

fredag 13 april 2018

Hårda tider

Som tur är detta på engelska, så då inser man att det inte gäller Sverige.

"Dear Member,” one reads. “We have reached the halfway point of a particularly stressful winter while also facing falling milk prices. Farm families are incredibly resilient, but some members may want to take advantage of helpful programs where they can talk with experts..."

Men med ett begynnande handelskrig som kan bli globalt kommer svenskt jordbruk att hamna i elden.
Är den amerikanska varianten, att skicka med en självmordsprevention tillsammans med avräkningen från mejeriet till mjölkproducenten, en svensk nödvändighet - om det sprider sig.

http://www.thedailynewsonline.com/bdn01/daily-news-investigation-farmers-receiving-suicide-prevention-letters-with-milk-checks-20180303

fredag 6 april 2018

Perspektivet - djurskyddslagen


I början av 1900-talet, oroliga tider före Första världskriget och samhället sökte syndabockar att projicera sin frustration på. Då dömdes ca 1000 bönder om året för djurplågeri, men de fick inte djurförbud. På den tiden ansågs det som en mänsklig rättighet att kunna försörja sig själv och mer än hälften av befolkningen levde av jordbruk,

Så kom världskriget 1914 och böndernas ”djurplågeri” upphörde helt tvärt av någon outgrundlig anledning (sic). Sedan var det lugnt och i mitten av 1900-talet var bönderna snälla mot sina djur. Samhället gick framåt optimismen var stor. Det behövdes med andra ord inga syndabockar.

Mot slutet av 1900-talet började utvecklingen åter stanna av, framtidsoptimismen avtog och åter uppstod ett behov av syndabockar och vilka passade bättre i den kostymen än bönderna. Och åter fick de ta tjänst som syndabockar för politikens tillkortakommanden på det ena området efter det andra. Och åter har bönderna blivit samhällets syndabockar.

Som man sa vid den förra djurskyddshaussen för drygt hundra år sedan: ”De lägre klasserna på landsbygden plågar djuren!”

Den pågående djurskyddshaussen (syndabockssyndromet) kommer förmodligen inte att upphöra innan samhället råkar i en allvarlig kris där det åter behövs bönder. I dag behövs inga bönder i Sverige för att folk ska få mat på bordet. Deras marknadsvärde är därmed lika med noll.

Eller också självdör djurskyddshaussen i samma takt som bönderna dör ut - lägger av! Märkligt egentligen att det alltjämt finns människor som vill finna sig i att verka i en bransch där de ständigt utsätt för kränkning och förnedring och dessutom tjänar mindre pengar (som ett genomsnitt) än någon annan yrkeskategori i Sverige o EU. EU:s sämsta lönsamhet - bara en sån sak.

http://www.atl.nu/lantbruk/majoritet-i-riksdagen-for-utredning-av-domstolsbeslut-om-djurforbud/

onsdag 4 april 2018

Livsmedelsstrategin - igen


Som vi vet är tanken med Livsmedelsstrategin att svenska jordbruket skall öka exporten av jordbruksprodukter.
En inte helt internationellt gångbar tanke.
Det är ifrågasatt på många sätt, men inte i Sverige då politiken i Sverige är ganska ensidig.

I ett referat från WTO-träffen i mars sägs detta:
"The developing countries say that the slow implementation of the Agreement on Agriculture (AoA) has resulted in a negative impact on food security, livelihood and rural development in poor countries, as it has enhanced exports from the developed countries rather than promoting imports by them."

I samband med det uppblossande handelskriget mellan öst och väst kan jordbruket bli ett slagfält.
För den enskilde jordbrukaren finns knappast något att göra åt detta , annat än att titta på.

(Tillägg: Det rör på sig: /why-chinas-soybean-tariff-changed-everything )

söndag 1 april 2018

Släpp tjurarna loss det är (snart) vår


Man tvivlar på att slaktens problem handlar om tekniska frågor. Via CDB har svenska slakterier full insyn i hela den svenska kreatursstammen (hur det är utomlands är osäkert.) Det innebär att slakterierna - och deras ägare - kan planera utifrån ett helt annat perspektiv än uppfödarna kan! De kan parera med sina importbehov, importpriser och balansera med svenska slaktpriser och ha ett levandelager i uppfödarnas stallar.

Aldrig tidigare har svenska bönder varit så grundlurade som idag, även om kooperationens slakterier var korrupta så var det inget mot denna maffiasituation som just nu är fallet. Politiken har övergett de svenska bönderna och det är nog en insikt som sakta börjar sippra in i medvetandet. 

Livsmedelsstrategin var startskottet för en sista kamp för svenskt kommersiellt jordbruk. En politisk överenskommelse som inte klarar en mandatperiod ens, utan måste förändras i grunden inom något år.

http://tradgardenjorden.blogspot.se/2018/03/slapp-tjurarna-loss-det-ar-snart-var.html

lördag 31 mars 2018

Sveriges farligaste yrke?En snabb fundering.
Hur många lastbilsförare finns det i Sverige?
Runt 100 000 stycken enligt denna källa.

Då bör det finnas minst 60 000 "bönder" för att inte bondelivet skall betraktas som:
Sveriges farligaste yrke.

Enligt statistik från 1995 (!) fanns det då enbart 15 000 lantbrukare/bönder som hade mer än 50% av sina inkomster från jordbruket.

Har det blivit fler bönder sedan 1995?
Eller är "bonde" Sveriges farligaste yrke?


tisdag 27 mars 2018

Jordbrukspolitikens effekter


När en diskussion om jordbrukspolitik uppstår blir argumenten grunda. Särskilt i Sverige.
Man resonerar vanligen som Pagrodski gjorde med förklaringen: "En gammal näring under avveckling". Men om det inte är så?
I en insändare i Borås Tidning skrevs följande: "En folkvandring mot norr blir resultatet, trots att Afrika borde kunna försörja sin egen befolkning med egna livsmedel. Att europeiskt lantbruk skall tvingas slå ut afrikanska bönder och landsbygdsbor bara för att tillfredsställa politiska doktriner (EU:s regelverk), de stora europeiska livsmedelsbolagen, karriärsugna byråkrater och svensk politisk hybris – och dessutom skapa ekonomisk folkvandring – kan inte vara rimligt."

Ett mer afrikansk sätt att uttrycka samma problem på har Ibrahim Coulibaly, Ordförande Småjordbukarnas organisation i Mali, Västafrika:
"The forced liberalisation policies and ensuing free trade agreements have created despair amongst African smallholders and caused a lack of interest among young people in pursuing careers in this sector, such that they have ended up emigrating to Europe or exchanging their shepherds' crooks and hoes for Kalashnikovs and turning against their own countries. It is time to revert to collective intelligence and give each and every person a real chance to live in a world that is secure."

lördag 24 mars 2018

lördag 17 mars 2018

Holländska sjukan

Gäller den "Holländska sjukan" även för Sverige?
Man kan ju undra då det skymtar förbi en scen med en skogsmaskin som hanterar virke.
Är Sverige i en liknande situation som Venezuela?Nej, absolut inte, vill nog de flesta påstå, men med litet historiskt perspektiv så kan allt en liknande situation uppstå.
Men misstanken om en svensk problemsituation finns väl ändå i Jordbruksaktuellt.

Ett land som konsekvent missgynnar det egna jordbruket/livsmedelsförsörjningen står självklart en dag utan egen produktion. Som lättast beskrivs enligt följande (Ur en artikel av Mark Ritchie från 1987) :Nog stämmer videons funderingar om "Holländska sjukan" och svensk nuvarande situation?